سامانه گردشگری چند منظوره ( صبا )

امروزه خدمات گردشگری بر بستر اینترنت بسیار وسیع شده اما به برخی از خدمات گردشگری توجه کمتری شده که سعی داشتیم خدماتی که کمتر قابل دسترسی هستند را از طریق سامانه ای جامعه به زنجیره خدمات گردشگری کشوری معرفی نماییم. برای این منظور در حال بررسی و ایجاد سامانه ارائه خدمات به گردشگرانی که ایران را بعنوان مقصد گردشگری انتخاب می کنند داشته باشیم از جمله گردشگران ورزشی، کوهپیمایی، آفرودی، ورزشهای هیجانی ، طبیعت گردی، گردشگری سلامت و ...

در این سامانه امکانی فراهم خواهد شد تا هر گردشگری که وارد ایران میشود بتواند به خدمات متنوع از تبدیل ارز به ریال تا تهیه انواع بلیط ، هتل و ... از خدمات این سامانه بهرمند گردد. و در نهایت با ثبت خاطرات شرین خود بتواند دیگرانی را به بازدید از ایران زیبا دعوت نماید. که برای حصول نتیجه و اقدام راه طولانی در پیش داریم که اکنون در ابتدای مسیر هستیم .