سامانه فروشگاه ساز ( کوشا )

سامانه کوشا مناسب هر نوع کسب و کار خرد و کلان فروشگاهی می باشد که با تکیه بر داده های موجودی کالا در فروشگاه و یا انبار، امکان دسته بندی ، الصاق تصویر و مشخصه مبتنی بر بار کد را خواهد داشت و متناسب وضعیت کالا ها و قیمت گزاری ها امکان فروش آنلاین را فراهم می نماید. و با استفاده از سرویس های افزودنی امکان پشتیبانی، باشگاه مشتریان، آنالیز ورودی و مدیریت کمپین های تبلیغاتی فراهم می گردد. تا بصورت یکپارچه از ورود کالا به فروشگاه تا فروش و تعامل با خریدار تسهیل بخش فرایند فروش باشد.