سامانه آنالیز و پایش شبکه های اجتماعی ( شاهین )

بسیاری از کسب و کارها برای انالیز میزان فروش و یا استفاده از خدمات توسط مخاطبانشان می بایست از داشبردهای مختلف مدیریت آنالیز داده استفاده کنند. ما در این سامانه امکانی را فراهم می نماییم تا هرکسی بتواند به راحتی علاوه بر ایجاد تقویم محتوایی و زمانبدی انتشار آنها در پلتفرمهای مختلف ، امکان تحیلی و انالیز رفتار مخاطبان را بصورت آن لاین داشته باشد تا بتواند برای افزایش فروش و یا ارائه خدمات بهتر برنامه ریزی نماید. این سامانه قابلیت اتصال به پلتفرمهای داخلی و بین المللی را خواهد داشت. و همچنین به تصمیم های مدیریتی کسب و کارها برای بهتر شدن مسیر فروش و یا ارائه خدمات و توسعه آینده خیلی موثر خواهد بود.