• سرفصل UI/UX
  • UX research
  • UX designer
  • Collaboration
  • Wireframing
  • UI prototyping
  • UX writing
  • Visual communication
  • Graphic Designer
  • Interaction design
  • Coding (Java,Web,…)

رابط کاربری به نحوه معرفی سایت یا اپلیکیشن اشاره دارد UI

تجربه کاربری به نحوه تعامل کاربر با سایت یا اپلیکیشن اشاره دارد UX

طراح رابط کاربری UI
طراحی گرافیک Graphic Designer
طراحی بصری Visual Designer
طراح تعامل Interaction Designer

تجربه کاربری UX
وایرفریم Wireframe
پروتوتایپ Prototype
پرسونا user personas
تحقیق research


سفر مخاطب User Journey
مخاطب ابتدا نسبت به سایت یا اپلیکیشن شناخت پیدا میکند
تبدیل به بازدید کننده میشود و به بخشهای مختلف مراجه می کند
درپی رفع نیاز خود کنکاش و جستجو میکند
پس از بازدید به مخاطب فعال تبدیل می گردد
کاربر فعال خود تبلیغ میکند و برند را به دیگران معرفی میکند


آشنایی با وایرفریم Wireframe
صرفه جویی در وقت طراح
عدم سردرگمی طراح برای پیاده سازی طرح کلی
داشتن یک پیش نمایش از وب سایت یا اپلیکیشن
مشخص کردن عناصر و المان های قرار گرفته بر روی طرح
تغییر و تنظیم راحت عناصر و بخش های مختلف

یک ابزار ساده تحت وب : Google Drawings

آشنایی با پروتوتایپ Prototype
نمایش ساختار کلی سایت به صورت تصویری
نمایش قابلیت های سایت
آسان تر کردن کار طراحان
صرفه جویی در زمان
ارائه طرح کلی مشخص و دقیق
تمرکز بر اهداف اصلی