ارسال کننده تصویر

Ikusnet  یکمحصول چند منظوره  جهت انتقال  ویدیو و صوت بصورت دو طرفه، قابل حمل بصورت کوله پشتی می باشد که مهمترین قابلیت آن پخش زنده در هر زمان ونقطه مکانی می باشد. این محصول در یک نگاه متعادل کننده بار… Read More