طراحی کمپین
  • تعیین اهداف
  • طراحی کمپین
  • بودجه بندی
  • انتخاب کانال تبلیغاتی
  • شیوه های اجرای کمپین
  • معرفی آژانسهای تبلیغ
  • رصد و ارزیابی
  • بررسی کسب و کارها

درباره نویسنده

client-photo-1
webcasting

دیدگاه

پاسخی بگذارید