ایمیل مارکتینگ
  • تفاوت مارکت و تبلیغ
  • پلتفرمهای ایمیل مارکتینگ
  • لیست سگمنتها
  • طراحی قالب استاندارد ایمیل
  • طراحی کمپین موفق
  • سنجش اثر بخشی کمپین
  • طراحی روند اتوماسیون
  • پیاده سازی CRM

درباره نویسنده

client-photo-1
webcasting

دیدگاه

پاسخی بگذارید