استراتژی DM
  • تحیل موقعیت
  • مشخص کردن اهداف
  • تدوین استراتژی
  • بررسی تاکتیک
  • پیاده سازی و اجرا
  • کنترل

درباره نویسنده

client-photo-1
webcasting

دیدگاه

پاسخی بگذارید